AM PM

PM en AM zijn afkortingen die worden gebruikt voor de 24-uurs klok. Dit is een klok die is verdeeld in twee periodes van elk 12 uur. De basis voor deze 12-uurs klok is de verdeling van een 1 dag in dag (zon) en nacht (maan en sterren). Vooral in de Britse gebieden en voormalige Britse koloniën wordt de tijd aangeduid door middel van een 12-uurs klok. Het wordt daarom ook vaak aangeduid als Engelse Tijd. In de rest van de wereld wordt voornamelijk de 24-uurs klok gebruikt. 

Heel vroeger, toen men nog geen klok had zoals wij die nu kennen, was het leven op een dag duidelijk verdeeld in twee periodes: dag en nacht. Hier komt ook de 12-uurs klok vandaan die in het Oude Egypte en het Romeinse Rijk veel werd gebruikt door middel van een wateruurwerk of zonnewijzer. 

Zonnewijzer
Een zonnewijzer zoals men die in het Oude Egypte en het Romeinse Rijk gebruikten

Enkele landen in de wereld waar een 12-uurs klok wordt gehanteerd:

AM of PM

 

AM en PM zijn afkortingen die aanduiden of de tijd die wordt aangegeven op een 12-uurs klok in de middag of avond of nacht of ochtend is. De afkortingen AM en PM komen uit het Latijns, dat in het vroegere Verenigd Koninkrijk veelvuldig werd gebruikt..

Wat is AM? 

AM staat voor Ante Meridiem. Dit woord uit het Latijns betekent letterlijk ‘’voor de middag’’, waarbij Meridiem kan worden afgeleid van de Latijnse woorden media = midden en meridiani = meridiaan. Wanneer men kijkt naar de verdeling van de tijdzones komt het woord meridiaan ook terug. De tijd waar de nulmeting begint, de Greenwich Mean Time, heet de nulmeridiaan. Dit is het beginpunt of middenpunt van de tijdmeting. De tijdsvak van AM duurt van 12 uur ‘s nachts tot 12 uur ‘s middags

Wat is PM?

 

PM staat voor Post Meridiem. Dit Latijnse woord betekent letterlijk ‘’na de middag’’. De tijdsvak van PM duurt van 12 uur ‘s middags tot 12 uur ‘s nachts.

12 PM

Wanneer je in het Verenigd Koninkrijk met een Engelse vriend of vriendin wilt afspreken en degene stelt voor om om 12 PM ergens een kopje thee te drinken, dan verwacht diegene dat jullie elkaar om 12 uur ‘s middags gaan zien. Ben je per ongeluk 5 minuten te vroeg? Dan zeg je tegen je vriend of vriendin dat je er al om 11.55 AM bent.

12 AM

 

Je bent in het Verenigd Koninkrijk en je hebt afgesproken om met je Engelse vriend of vriendin op stap te gaan. In de middag had je al afgesproken om ‘s avonds om 11.30 PM elkaar te treffen in de pub, maar ‘s avonds ben je druk en kan je pas een uur later afspreken. Je stuurt je vriend of vriendin dan een bericht waarin staat dat je pas om 0.30 AM kunt afspreken.

 


24-uurs klok

12-uurs klok

00.00 uur

 0.00 AM

06.00 uur

06.00 AM

12.00 uur

12.00 PM

18.00 uur

06.00 PM


Zoals je ziet begint de dag in een 24-uurs klok met 0 en gaat gedurende de dag door tot 23.59. Bij de 12-uurs klok begint de dag met 12.00 AM, die naar een uur naar 1 springt en doortelt tot 12, waarna de tijd weer naar 1 springt en ook weer doortelt tot 12.