Huidige tijd in Saint-Paul

Saint-Paul

19:07
1 april 2023

Lokale tijd in Saint-Paul

De tijd in Saint-Paul is 4 uur later dan in UTC en 2 uur later dan in Amsterdam. De tijdzone in Saint-Paul is Reunion Time (RET). In Saint-Paul wordt geen zomertijd gebruikt.

Meer over de tijd in Saint-Paul

Huidige tijd
19:07
Tijdzone Reunion Time (RET)
IANA tijdzone Indian/Reunion
Jouw tijdsverschil 2 uur later dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC+4
4 uur later dan UTC

Zomertijd Saint-Paul

In Saint-Paul is geen zomertijd van toepassing.