Huidige tijd in Puerto Rico

Puerto Rico

17:12
20 mei 2022

Lokale tijd in Puerto Rico

Het is in Puerto Rico 4 uur vroeger dan UTC en dezelfde tijd als in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Puerto Rico is

Huidige tijd
17:12
Timezone Atlantic Standard Time (AST)
Olson tijdzone ID America/Puerto_Rico
Tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
  4 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Puerto Rico

In Puerto Rico wordt geen zomertijd gebruikt.

Puerto Rico

Puerto Rico is een territorium van de Verenigde Staten. Er wordt vooral Spaans en Engels gesproken. De tijdszone waar Puerto Rico in valt is UTC -4 en men kent er geen zomer en wintertijd. Tijdens onze zomertijd is het op Puerto Rico dus 6 uur vroeger en tijdens onze wintertijd 5 uur vroeger. De tijd op dit moment in Puerto Rico kunt u hierboven zien.

Belangrijke plaatsen in

heeft meerdere tijdzones, we tonen de tijd in een aantal grotere plaatsen in verschillende tijdzones in .