Huidige tijd in Saint Helier

Saint Helier

08:04
17 oktober 2021

Lokale tijd in Saint Helier

Het is in Saint Helier 1 uur later dan in UTC en 5 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er wel zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Saint Helier is

Huidige tijd
08:04
Zomertijd 1 uur
Timezone British Summer Time (BST)
Olson tijdzone ID Europe/Jersey
Tijdsverschil 5 uur later dan Ashburn
  1 uur later dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Saint Helier

Saint Helier gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd begint in Saint Helier en wanneer de zomertijd eindigt.

Begin zomertijd 2021 28 maart 2021
1 uur vooruit
Einde zomertijd 2021 31 oktober 2021
1 uur achteruit
Begin zomertijd 2022 27 maart 2022
1 uur vooruit