Huidige tijd in Jersey

Jersey

09:59
1 december 2022

Lokale tijd in Jersey

De tijd in Jersey is hetzelfde als in UTC en 1 uur vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Jersey is Greenwich Mean Time (GMT). Er is op dit moment wintertijd van toepassing in Jersey. De zomertijd in Jersey begint op 26 maart 2023.

Meer over de tijd in Jersey

Huidige tijd
09:59
Tijdzone Greenwich Mean Time (GMT)
Zomertijd tijdzone: British Summer Time (BST)
IANA tijdzone Europe/Jersey
Jouw tijdsverschil 1 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC+0
dezelfde tijd als UTC

Zomertijd Jersey

Jersey gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Jersey begint en wanneer deze eindigt.

Einde zomertijd 2022 30 oktober 2022
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2023 26 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 29 oktober 2023
De klok gaat 1 uur achteruit

Jersey

Jersey is een eiland op 22 kilometer voor de Franse kust van Normandiƫ. Jersey is Brits Kroonbezit maar geen deel van het Verenigd Koninkrijk. Jersey valt in de tijdszone UTC +0 in de winter en UTC +1 in de zomer. Dit betekent dat het in Jersey altijd 1 uur vroeger is dan in Nederland.

Belangrijke plaatsen in Jersey

Hieronder zie je de huidige tijd in enkele grotere plaatsen in Jersey.

Tijd in Jersey