Huidige tijd in Jersey

Wereld  / Jersey

Ashburn
20:19
19 februari 2019
Jersey
01:19
20 februari 2019

Lokale tijd in Jersey

Het is in Jersey dezelfde tijd als in UTC en 5.0 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Jersey is

Huidige tijd
01:19
Timezone Greenwich Mean Time (GMT)
Olson tijdzone ID Europe/Jersey
Tijdsverschil 5.0 uur later dan Ashburn
  dezelfde tijd als UTC

Meer over de tijd in Jersey

Jersey is een eiland op 22 kilometer voor de Franse kust van Normandië. Jersey is Brits Kroonbezit maar geen deel van het Verenigd Koninkrijk. Jersey valt in de tijdszone UTC +0 in de winter en UTC +1 in de zomer. Dit betekent dat het in Jersey altijd 1 uur vroeger is dan in Nederland.

Wereldklok en tijdzonekaart

Wanneer je op zoek bent naar een complete tijdzonekaart of naar de wereldtijd, kijk dan eens op onze wereldklok. Hier zie je alle tijdzones in een oogopslag en kan je de tijd opzoeken op naam van de stad die je zoekt.

Kaart Jersey