Huidige tijd in

Osaka

04:38
22 mei 2022

Lokale tijd in Osaka

Het is in Osaka 9 uur later dan in UTC en 13 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Osaka is

Huidige tijd
04:38
Timezone Japan Standard Time (JST)
Olson tijdzone ID Asia/Tokyo
Tijdsverschil 13 uur later dan Ashburn
  9 uur later dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Osaka

In Osaka wordt geen zomertijd gebruikt.

Osaka

Over de tijd in Osaka.

Osaka is een stad die in zuidelijk ligt in Japan.  De tijdzone van Japan heet Japanse standaard tijd (UTC +9) en komt overeen met de tijdzone van beide Koreaanse landen.
Net als in Nederland had Japan een periode waarin elke regio zijn eigen tijdszone had. Dit werd een probleem toen Japan begon aan de bouw van de spoorwegen. Het tijdsverschil tussen Tokio en Osaka bedroeg 20 minuten. In 1886 werd per keizerlijk decreet bepaald dat het de Greenwichtijd (nu bekend als UTC) als richtlijn zou hanteren bij de berekening van de tijdzones.
De zomertijd werd in 1945 ingevoerd door de Amerikanen, maar zodra zij de macht overdroegen aan Japan in 1951 werd de zomertijd weer afgeschaft.