Huidige tijd in Saint Peter Port

Saint Peter Port

12:50
28 maart 2023

Lokale tijd in Saint Peter Port

De tijd in Saint Peter Port is 1 uur later dan in UTC en 1 uur vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Saint Peter Port is British Summer Time (BST). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Saint Peter Port. De zomertijd in Saint Peter Port eindigt op 29 oktober 2023.

Meer over de tijd in Saint Peter Port

Huidige tijd
12:50
Tijdzone British Summer Time (BST)
Standaard tijdzone: Greenwich Mean Time (GMT)
IANA tijdzone Europe/Guernsey
Jouw tijdsverschil 1 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC+1
1 uur later dan UTC

Zomertijd Saint Peter Port

Saint Peter Port gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Saint Peter Port begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 26 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 29 oktober 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 31 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit