Huidige tijd in Saint Peter Port

Saint Peter Port

07:18
17 oktober 2021

Lokale tijd in Saint Peter Port

Het is in Saint Peter Port 1 uur later dan in UTC en 5 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er wel zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Saint Peter Port is

Huidige tijd
07:18
Zomertijd 1 uur
Timezone British Summer Time (BST)
Olson tijdzone ID Europe/Guernsey
Tijdsverschil 5 uur later dan Ashburn
  1 uur later dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Saint Peter Port

Saint Peter Port gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd begint in Saint Peter Port en wanneer de zomertijd eindigt.

Begin zomertijd 2021 28 maart 2021
1 uur vooruit
Einde zomertijd 2021 31 oktober 2021
1 uur achteruit
Begin zomertijd 2022 27 maart 2022
1 uur vooruit