Huidige tijd in Saint Peter Port

Saint Peter Port

10:04
1 december 2022

Lokale tijd in Saint Peter Port

De tijd in Saint Peter Port is hetzelfde als in UTC en 1 uur vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Saint Peter Port is Greenwich Mean Time (GMT). Er is op dit moment wintertijd van toepassing in Saint Peter Port. De zomertijd in Saint Peter Port begint op 26 maart 2023.

Meer over de tijd in Saint Peter Port

Huidige tijd
10:04
Tijdzone Greenwich Mean Time (GMT)
Zomertijd tijdzone: British Summer Time (BST)
IANA tijdzone Europe/Guernsey
Jouw tijdsverschil 1 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC+0
dezelfde tijd als UTC

Zomertijd Saint Peter Port

Saint Peter Port gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Saint Peter Port begint en wanneer deze eindigt.

Einde zomertijd 2022 30 oktober 2022
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2023 26 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 29 oktober 2023
De klok gaat 1 uur achteruit