Huidige tijd in Saint George

Saint George

02:20
7 december 2023

Lokale tijd in Saint George

De tijd in Saint George is 4 uur vroeger dan UTC en 1 uur later dan in Ashburn. De huidige tijdzone in Saint George is Atlantic Standard Time (AST). Er is op dit moment wintertijd van toepassing in Saint George. De zomertijd in Saint George begint op 10 maart 2024.

Meer over de tijd in Saint George

Huidige tijd
02:20
Tijdzone Atlantic Standard Time (AST)
Zomertijd tijdzone: Atlantic Daylight Time (ADT)
IANA tijdzone Atlantic/Bermuda
Jouw tijdsverschil 1 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC-4
4 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Saint George

Saint George gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Saint George begint en wanneer deze eindigt.

Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2024 3 november 2024
De klok gaat 1 uur achteruit