Huidige tijd in Saint George

Saint George

09:04
22 april 2024

Lokale tijd in Saint George

De tijd in Saint George is 3 uur vroeger dan UTC en 1 uur later dan in Ashburn. De huidige tijdzone in Saint George is Atlantic Daylight Time (ADT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Saint George. De zomertijd in Saint George eindigt op 3 november 2024.

Meer over de tijd in Saint George

Huidige tijd
09:04
Tijdzone Atlantic Daylight Time (ADT)
Standaard tijdzone: Atlantic Standard Time (AST)
IANA tijdzone Atlantic/Bermuda
Jouw tijdsverschil 1 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC-3
3 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Saint George

Saint George gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Saint George begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2024 3 november 2024
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2025 9 maart 2025
De klok gaat 1 uur vooruit