Huidige tijd in Speightstown

Speightstown

06:42
1 december 2022

Lokale tijd in Speightstown

De tijd in Speightstown is 4 uur vroeger dan UTC en 5 uur vroeger dan Amsterdam. De tijdzone in Speightstown is Atlantic Standard Time (AST). Speightstown gebruikt geen zomertijd, maar heeft dat in het verleden wel gedaan. De laatste zomertijd wisseling was in 1980.

Meer over de tijd in Speightstown

Huidige tijd
06:42
Tijdzone Atlantic Standard Time (AST)
IANA tijdzone America/Barbados
Jouw tijdsverschil 5 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-4
4 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Speightstown

In Speightstown is geen zomertijd van toepassing.