Huidige tijd in Washington

Washington

19:37
3 oktober 2023

Lokale tijd in Washington

De tijd in Washington is 4 uur vroeger dan UTC en 6 uur vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Washington is Eastern Daylight Time (EDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Washington. De zomertijd in Washington eindigt op 5 november 2023.

Meer over de tijd in Washington

Huidige tijd
19:37
Tijdzone Eastern Daylight Time (EDT)
Standaard tijdzone: Eastern Standard Time (EST)
IANA tijdzone America/New_York
Jouw tijdsverschil 6 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-4
4 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Washington

Washington gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Washington begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit

Washington

Wat is het tijdsverschil met Washington DC?

Washington in de USA. Dit centrum van Amerika heeft bijna 4 miljoen inwoners. Het tijdsverschil met Washington is doorgaans 6 uur. De standaard tijdzone is GMT-5:00. Aangezien de wisseling tussen zomer en wintertijd niet gelijk loopt met die in Nederland kan het zijn dat gedurende een aantal dagen een uur afwijking is. De exacte tijd op dit moment in Washington kan je vinden op onze wereldklok tool.