Huidige tijd in Seattle

Seattle

01:41
1 december 2022

Lokale tijd in Seattle

De tijd in Seattle is 8 uur vroeger dan UTC en 9 uur vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Seattle is UTC-8. Er is op dit moment wintertijd van toepassing in Seattle. De zomertijd in Seattle begint op 12 maart 2023.

Meer over de tijd in Seattle

Huidige tijd
01:41
IANA tijdzone America/Los_Angeles
Jouw tijdsverschil 9 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-8
8 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Seattle

Seattle gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Seattle begint en wanneer deze eindigt.

Einde zomertijd 2022 6 november 2022
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit