Huidige tijd in Santa Fe

Santa Fe

14:07
24 september 2022

Lokale tijd in Santa Fe

De tijd in Santa Fe is 6 uur vroeger dan UTC en 2 uur vroeger dan Ashburn. De huidige tijdzone in Santa Fe is Mountain Daylight Time (MDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Santa Fe. De zomertijd in Santa Fe eindigt op 6 november 2022.

Meer over de tijd in Santa Fe

Huidige tijd
14:07
Tijdzone Mountain Daylight Time (MDT)
Standaard tijdzone: Mountain Standard Time (MST)
IANA tijdzone America/Denver
Jouw tijdsverschil 2 uur vroeger dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC-6
6 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Santa Fe

Santa Fe gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Santa Fe begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2022 13 maart 2022
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2022 6 november 2022
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit