Huidige tijd in San Francisco

San Francisco

01:52
27 september 2023

Lokale tijd in San Francisco

De tijd in San Francisco is 7 uur vroeger dan UTC en 9 uur vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in San Francisco is UTC-7. Er is op dit moment zomertijd van toepassing in San Francisco. De zomertijd in San Francisco eindigt op 5 november 2023.

Meer over de tijd in San Francisco

Huidige tijd
01:52
IANA tijdzone America/Los_Angeles
Jouw tijdsverschil 9 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-7
7 uur vroeger dan UTC

Zomertijd San Francisco

San Francisco gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in San Francisco begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit

San Francisco

Wat is de tijd in San Francisco?

San Francisco in de US of VS of ook Amerika heeft ruim 4 miljoen inwoners en behoort hiermee in de top 100 van grootste steden van de wereld. De standaardtijdzone in San Francisco, Amerika is GMT/UTC-8:00. Hierdoor is het het tijdsverschil doorgaans 9 uur. Doordat de zomertijd niet gelijk lop met de zomertijd in Nederland kan de tijd op bepaalde momenten afwijken. Gebruik onze wereldklok om de huidige tijd op te zoeken.