Huidige tijd in Salem

Salem

09:01
20 juli 2024

Lokale tijd in Salem

De tijd in Salem is 7 uur vroeger dan UTC en 3 uur vroeger dan Ashburn. De huidige tijdzone in Salem is UTC-7. Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Salem. De zomertijd in Salem eindigt op 3 november 2024.

Meer over de tijd in Salem

Huidige tijd
09:01
IANA tijdzone America/Los_Angeles
Jouw tijdsverschil 3 uur vroeger dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC-7
7 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Salem

Salem gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Salem begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2024 3 november 2024
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2025 9 maart 2025
De klok gaat 1 uur vooruit