Huidige tijd in Salem

Salem

23:39
4 februari 2023

Lokale tijd in Salem

De tijd in Salem is 8 uur vroeger dan UTC en 9 uur vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Salem is UTC-8. Er is op dit moment wintertijd van toepassing in Salem. De zomertijd in Salem begint op 12 maart 2023.

Meer over de tijd in Salem

Huidige tijd
23:39
IANA tijdzone America/Los_Angeles
Jouw tijdsverschil 9 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-8
8 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Salem

Salem gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Salem begint en wanneer deze eindigt.

Einde zomertijd 2022 6 november 2022
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit