Huidige tijd in Saint Paul

Saint Paul

14:22
20 januari 2022

Lokale tijd in Saint Paul

Het is in Saint Paul 6 uur vroeger dan UTC en 1 uur vroeger dan Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Saint Paul is

Huidige tijd
14:22
Timezone Central Standard Time (CST)
Olson tijdzone ID America/Chicago
Tijdsverschil 1 uur vroeger dan Ashburn
  6 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Saint Paul

Saint Paul gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd begint in Saint Paul en wanneer de zomertijd eindigt.

Begin zomertijd 2021 14 maart 2021
1 uur vooruit
Einde zomertijd 2022 6 november 2022
1 uur achteruit
Begin zomertijd 2022 13 maart 2022
1 uur vooruit