Huidige tijd in Jefferson City

Jefferson City

01:34
5 februari 2023

Lokale tijd in Jefferson City

De tijd in Jefferson City is 6 uur vroeger dan UTC en 7 uur vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Jefferson City is Central Standard Time (CST). Er is op dit moment wintertijd van toepassing in Jefferson City. De zomertijd in Jefferson City begint op 12 maart 2023.

Meer over de tijd in Jefferson City

Huidige tijd
01:34
Tijdzone Central Standard Time (CST)
Zomertijd tijdzone: Central Daylight Time (CDT)
IANA tijdzone America/Chicago
Jouw tijdsverschil 7 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-6
6 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Jefferson City

Jefferson City gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Jefferson City begint en wanneer deze eindigt.

Einde zomertijd 2022 6 november 2022
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit