Huidige tijd in Jackson

Jackson

13:32
20 januari 2022

Lokale tijd in Jackson

Het is in Jackson 6 uur vroeger dan UTC en 1 uur vroeger dan Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Jackson is

Huidige tijd
13:32
Timezone Central Standard Time (CST)
Olson tijdzone ID America/Chicago
Tijdsverschil 1 uur vroeger dan Ashburn
  6 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Jackson

Jackson gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd begint in Jackson en wanneer de zomertijd eindigt.

Begin zomertijd 2021 14 maart 2021
1 uur vooruit
Einde zomertijd 2022 6 november 2022
1 uur achteruit
Begin zomertijd 2022 13 maart 2022
1 uur vooruit