Huidige tijd in Clifton Mill

Clifton Mill

06:16
29 mei 2020

Lokale tijd in Clifton Mill

Het is in Clifton Mill 4 uur vroeger dan UTC en dezelfde tijd als in Ashburn. Op dit moment is er wel zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Clifton Mill is

Huidige tijd
06:16
Zomertijd 1 uur
Timezone Eastern Daylight Time (EDT)
Olson tijdzone ID America/Detroit
Tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
  4 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Clifton Mill

Clifton Mill gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd begint in Clifton Mill en wanneer de zomertijd eindigt.

Begin zomertijd 2020 8 maart 2020
1 uur vooruit
Einde zomertijd 2020 1 november 2020
1 uur achteruit
Begin zomertijd 2121 14 maart 2021
1 uur vooruit