Huidige tijd in Clifton Mill

Clifton Mill

19:42
19 januari 2021

Lokale tijd in Clifton Mill

Het is in Clifton Mill 5 uur vroeger dan UTC en dezelfde tijd als in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Clifton Mill is

Huidige tijd
19:42
Timezone Eastern Standard Time (EST)
Olson tijdzone ID America/Detroit
Tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
  5 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Clifton Mill

Clifton Mill gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd begint in Clifton Mill en wanneer de zomertijd eindigt.

Begin zomertijd 2020 8 maart 2020
1 uur vooruit
Einde zomertijd 2121 7 november 2021
1 uur achteruit
Begin zomertijd 2121 14 maart 2021
1 uur vooruit