Huidige tijd in Albany

Albany

16:27
24 september 2022

Lokale tijd in Albany

De tijd in Albany is 4 uur vroeger dan UTC en hetzelfde als in Ashburn. De huidige tijdzone in Albany is Eastern Daylight Time (EDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Albany. De zomertijd in Albany eindigt op 6 november 2022.

Meer over de tijd in Albany

Huidige tijd
16:27
Tijdzone Eastern Daylight Time (EDT)
Standaard tijdzone: Eastern Standard Time (EST)
IANA tijdzone America/New_York
Jouw tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
UTC tijdsverschil UTC-4
4 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Albany

Albany gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Albany begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2022 13 maart 2022
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2022 6 november 2022
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit