Huidige tijd in Albany

Albany

18:55
29 mei 2023

Lokale tijd in Albany

De tijd in Albany is 4 uur vroeger dan UTC en 6 uur vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Albany is Eastern Daylight Time (EDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Albany. De zomertijd in Albany eindigt op 5 november 2023.

Meer over de tijd in Albany

Huidige tijd
18:55
Tijdzone Eastern Daylight Time (EDT)
Standaard tijdzone: Eastern Standard Time (EST)
IANA tijdzone America/New_York
Jouw tijdsverschil 6 uur vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-4
4 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Albany

Albany gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Albany begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit