Huidige tijd in Atafu Village

Atafu Village

04:13
2 april 2023

Lokale tijd in Atafu Village

De tijd in Atafu Village is 13 uur later dan in UTC en 11 uur later dan in Amsterdam. De tijdzone in Atafu Village is Tokelau Time (TKT). Atafu Village gebruikt geen zomertijd, maar heeft dat in het verleden wel gedaan. De laatste zomertijd wisseling was in 2011.

Meer over de tijd in Atafu Village

Huidige tijd
04:13
Tijdzone Tokelau Time (TKT)
IANA tijdzone Pacific/Fakaofo
Jouw tijdsverschil 11 uur later dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC+13
13 uur later dan UTC

Zomertijd Atafu Village

In Atafu Village is geen zomertijd van toepassing.