Huidige tijd in Atafu Village

Atafu Village

06:05
21 juli 2024

Lokale tijd in Atafu Village

De tijd in Atafu Village is 13 uur later dan in UTC en 17 uur later dan in Ashburn. De tijdzone in Atafu Village is Tokelau Time (TKT). Atafu Village gebruikt geen zomertijd, maar heeft dat in het verleden wel gedaan. De laatste zomertijd wisseling was in 2011.

Meer over de tijd in Atafu Village

Huidige tijd
06:05
Tijdzone Tokelau Time (TKT)
IANA tijdzone Pacific/Fakaofo
Jouw tijdsverschil 17 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC+13
13 uur later dan UTC

Zomertijd Atafu Village

In Atafu Village is geen zomertijd van toepassing.