Huidige tijd in Atafu Village

Atafu Village

20:57
7 december 2023

Lokale tijd in Atafu Village

De tijd in Atafu Village is 13 uur later dan in UTC en 18 uur later dan in Ashburn. De tijdzone in Atafu Village is Tokelau Time (TKT). Atafu Village gebruikt geen zomertijd, maar heeft dat in het verleden wel gedaan. De laatste zomertijd wisseling was in 2011.

Meer over de tijd in Atafu Village

Huidige tijd
20:57
Tijdzone Tokelau Time (TKT)
IANA tijdzone Pacific/Fakaofo
Jouw tijdsverschil 18 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC+13
13 uur later dan UTC

Zomertijd Atafu Village

In Atafu Village is geen zomertijd van toepassing.