Huidige tijd in Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz

05:27
2 december 2020

Lokale tijd in Puerto de la Cruz

Het is in Puerto de la Cruz dezelfde tijd als in UTC en 5 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Puerto de la Cruz is

Huidige tijd
05:27
Timezone Western European Time (WET)
Olson tijdzone ID Atlantic/Canary
Tijdsverschil 5 uur later dan Ashburn
  dezelfde tijd als UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd begint in Puerto de la Cruz en wanneer de zomertijd eindigt.

Begin zomertijd 2020 29 maart 2020
1 uur vooruit
Einde zomertijd 2121 31 oktober 2021
1 uur achteruit
Begin zomertijd 2121 28 maart 2021
1 uur vooruit