Huidige tijd in Grand Dakar

Grand Dakar

07:43
25 februari 2021

Lokale tijd in Grand Dakar

Het is in Grand Dakar dezelfde tijd als in UTC en 5 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Grand Dakar is

Huidige tijd
07:43
Timezone Greenwich Mean Time (GMT)
Olson tijdzone ID Africa/Dakar
Tijdsverschil 5 uur later dan Ashburn
  dezelfde tijd als UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Grand Dakar

In Grand Dakar wordt geen zomertijd gebruikt.