Huidige tijd in Panama

Panama

13:22
21 mei 2022

Lokale tijd in Panama

Het is in Panama 5 uur vroeger dan UTC en 1 uur vroeger dan Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Panama is

Huidige tijd
13:22
Timezone Eastern Standard Time (EST)
Olson tijdzone ID America/Panama
Tijdsverschil 1 uur vroeger dan Ashburn
  5 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Panama

In Panama wordt geen zomertijd gebruikt.

Panama

De huidige tijd in Panama kunt u hierboven zien. Panama valt in de tijdszone UTC -5 en men kent in Panama geen zomer en wintertijd. Tijdens onze zomertijd is het in Panama 7 uur vroeger en in de wintertijd 6 uur vroeger. Panama is bekend door het Panamakanaal dat de doorsteek mogelijk maakt tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan.

Belangrijke plaatsen in

heeft meerdere tijdzones, we tonen de tijd in een aantal grotere plaatsen in verschillende tijdzones in .