Huidige tijd in Khān Yūnis

Khān Yūnis

04:28
9 februari 2023

Lokale tijd in Khān Yūnis

De tijd in Khān Yūnis is 2 uur later dan in UTC en 1 uur later dan in Amsterdam. De huidige tijdzone in Khān Yūnis is Eastern European Time (EET). Er is op dit moment wintertijd van toepassing in Khān Yūnis. De zomertijd in Khān Yūnis begint op 25 maart 2023.

Meer over de tijd in Khān Yūnis

Huidige tijd
04:28
Tijdzone Eastern European Time (EET)
Zomertijd tijdzone: Eastern European Summer Time (EEST)
IANA tijdzone Asia/Gaza
Jouw tijdsverschil 1 uur later dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC+2
2 uur later dan UTC

Zomertijd Khān Yūnis

Khān Yūnis gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Khān Yūnis begint en wanneer deze eindigt.

Einde zomertijd 2022 29 oktober 2022
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2023 25 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 28 oktober 2023
De klok gaat 1 uur achteruit