Huidige tijd in Khān Yūnis

Khān Yūnis

08:32
7 december 2023

Lokale tijd in Khān Yūnis

De tijd in Khān Yūnis is 2 uur later dan in UTC en 7 uur later dan in Ashburn. De huidige tijdzone in Khān Yūnis is Eastern European Time (EET). Er is op dit moment wintertijd van toepassing in Khān Yūnis. De zomertijd in Khān Yūnis begint op 12 april 2024.

Meer over de tijd in Khān Yūnis

Huidige tijd
08:32
Tijdzone Eastern European Time (EET)
Zomertijd tijdzone: Eastern European Summer Time (EEST)
IANA tijdzone Asia/Gaza
Jouw tijdsverschil 7 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC+2
2 uur later dan UTC

Zomertijd Khān Yūnis

Khān Yūnis gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Khān Yūnis begint en wanneer deze eindigt.

Einde zomertijd 2023 27 oktober 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 12 april 2024
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2024 25 oktober 2024
De klok gaat 1 uur achteruit