Huidige tijd in Auckland

Auckland

20:26
7 december 2023

Lokale tijd in Auckland

De tijd in Auckland is 13 uur later dan in UTC en 18 uur later dan in Ashburn. De huidige tijdzone in Auckland is New Zealand Daylight Time (NZDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Auckland. De zomertijd in Auckland eindigt op 6 april 2024.

Meer over de tijd in Auckland

Huidige tijd
20:26
Tijdzone New Zealand Daylight Time (NZDT)
Standaard tijdzone: New Zealand Standard Time (NZST)
IANA tijdzone Pacific/Auckland
Jouw tijdsverschil 18 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC+13
13 uur later dan UTC

Zomertijd Auckland

Auckland gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Auckland begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 23 september 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2024 6 april 2024
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 28 september 2024
De klok gaat 1 uur vooruit