Huidige tijd in Kópavogsbær

Kópavogsbær

13:42
24 mei 2024

Lokale tijd in Kópavogsbær

De tijd in Kópavogsbær is hetzelfde als in UTC en 4 uur later dan in Ashburn. De tijdzone in Kópavogsbær is Greenwich Mean Time (GMT). In Kópavogsbær wordt geen zomertijd gebruikt.

Meer over de tijd in Kópavogsbær

Huidige tijd
13:42
Tijdzone Greenwich Mean Time (GMT)
IANA tijdzone Atlantic/Reykjavik
Jouw tijdsverschil 4 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC+0
dezelfde tijd als UTC

Zomertijd Kópavogsbær

In Kópavogsbær is geen zomertijd van toepassing.