Huidige tijd in Hong Kong

Hong Kong

06:42
30 mei 2023

Lokale tijd in Hong Kong

De tijd in Hong Kong is 8 uur later dan in UTC en 6 uur later dan in Amsterdam. De tijdzone in Hong Kong is Hong Kong Time (HKT). Hong Kong gebruikt geen zomertijd, maar heeft dat in het verleden wel gedaan. De laatste zomertijd wisseling was in 1979.

Meer over de tijd in Hong Kong

Huidige tijd
06:42
Tijdzone Hong Kong Time (HKT)
IANA tijdzone Asia/Hong_Kong
Jouw tijdsverschil 6 uur later dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC+8
8 uur later dan UTC

Zomertijd Hong Kong

In Hong Kong is geen zomertijd van toepassing.

Hong Kong

Meer over de tijd in Hong Kong.

Hongkong is een speciale administratieve regio die onderdeel uitmaakt van China.
Hong Kong kent dus geen tijdsverschil met China. De stadstaat ligt in de tijdzone West Australian Time. Wanneer je het tijdsverschil met Nederland wilt berekenen moet je zeven uur bij de Nederlandse tijd optellen.
Tijdens de zomertijd moet je echter zes uur bij de Nederlandse tijd optellen angezien Hong Kong geen aparte zomertijd kent.