Huidige tijd in Villa Nueva

Villa Nueva

08:33
20 april 2021

Lokale tijd in Villa Nueva

Het is in Villa Nueva 6 uur vroeger dan UTC en 2 uur vroeger dan Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Villa Nueva is

Huidige tijd
08:33
Timezone Central Standard Time (CST)
Olson tijdzone ID America/Guatemala
Tijdsverschil 2 uur vroeger dan Ashburn
  6 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Villa Nueva

In Villa Nueva wordt geen zomertijd gebruikt.