Huidige tijd in

Saint George's

22:39
26 juni 2022

Lokale tijd in Saint George's

Het is in Saint George's 4 uur vroeger dan UTC en dezelfde tijd als in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Saint George's is

Huidige tijd
22:39
Timezone Atlantic Standard Time (AST)
Olson tijdzone ID America/Grenada
Tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
  4 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Saint George's

In Saint George's wordt geen zomertijd gebruikt.