Huidige tijd in Western Bay

Western Bay

19:06
29 mei 2023

Lokale tijd in Western Bay

De tijd in Western Bay is 2 uur and 30 minuten vroeger dan UTC en 4 uur and 30 minuten vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Western Bay is Newfoundland Daylight Time (NDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Western Bay. De zomertijd in Western Bay eindigt op 5 november 2023.

Meer over de tijd in Western Bay

Huidige tijd
19:06
Tijdzone Newfoundland Daylight Time (NDT)
Standaard tijdzone: Newfoundland Standard Time (NST)
IANA tijdzone America/St_Johns
Jouw tijdsverschil 4 uur and 30 minuten vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-2:30
2 uur and 30 minuten vroeger dan UTC

Zomertijd Western Bay

Western Bay gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Western Bay begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit