Huidige tijd in Mount Pearl

Mount Pearl

19:40
29 mei 2023

Lokale tijd in Mount Pearl

De tijd in Mount Pearl is 2 uur and 30 minuten vroeger dan UTC en 4 uur and 30 minuten vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Mount Pearl is Newfoundland Daylight Time (NDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Mount Pearl. De zomertijd in Mount Pearl eindigt op 5 november 2023.

Meer over de tijd in Mount Pearl

Huidige tijd
19:40
Tijdzone Newfoundland Daylight Time (NDT)
Standaard tijdzone: Newfoundland Standard Time (NST)
IANA tijdzone America/St_Johns
Jouw tijdsverschil 4 uur and 30 minuten vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-2:30
2 uur and 30 minuten vroeger dan UTC

Zomertijd Mount Pearl

Mount Pearl gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Mount Pearl begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit