Huidige tijd in Frederickton

Frederickton

19:38
29 mei 2023

Lokale tijd in Frederickton

De tijd in Frederickton is 2 uur and 30 minuten vroeger dan UTC en 4 uur and 30 minuten vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Frederickton is Newfoundland Daylight Time (NDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Frederickton. De zomertijd in Frederickton eindigt op 5 november 2023.

Meer over de tijd in Frederickton

Huidige tijd
19:38
Tijdzone Newfoundland Daylight Time (NDT)
Standaard tijdzone: Newfoundland Standard Time (NST)
IANA tijdzone America/St_Johns
Jouw tijdsverschil 4 uur and 30 minuten vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-2:30
2 uur and 30 minuten vroeger dan UTC

Zomertijd Frederickton

Frederickton gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Frederickton begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit