Huidige tijd in Deer Lake

Deer Lake

06:46
27 september 2023

Lokale tijd in Deer Lake

De tijd in Deer Lake is 2 uur and 30 minuten vroeger dan UTC en 4 uur and 30 minuten vroeger dan Amsterdam. De huidige tijdzone in Deer Lake is Newfoundland Daylight Time (NDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Deer Lake. De zomertijd in Deer Lake eindigt op 5 november 2023.

Meer over de tijd in Deer Lake

Huidige tijd
06:46
Tijdzone Newfoundland Daylight Time (NDT)
Standaard tijdzone: Newfoundland Standard Time (NST)
IANA tijdzone America/St_Johns
Jouw tijdsverschil 4 uur and 30 minuten vroeger dan Amsterdam
UTC tijdsverschil UTC-2:30
2 uur and 30 minuten vroeger dan UTC

Zomertijd Deer Lake

Deer Lake gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Deer Lake begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 12 maart 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2023 5 november 2023
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit