Huidige tijd in Anjou

Anjou

18:44
19 januari 2021

Lokale tijd in Anjou

Het is in Anjou 5 uur vroeger dan UTC en dezelfde tijd als in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Anjou is

Huidige tijd
18:44
Timezone Eastern Standard Time (EST)
Olson tijdzone ID America/Toronto
Tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
  5 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Anjou

Anjou gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd begint in Anjou en wanneer de zomertijd eindigt.

Begin zomertijd 2020 8 maart 2020
1 uur vooruit
Einde zomertijd 2121 7 november 2021
1 uur achteruit
Begin zomertijd 2121 14 maart 2021
1 uur vooruit