Huidige tijd in

Porto Velho

15:42
20 mei 2022

Lokale tijd in Porto Velho

Het is in Porto Velho 4 uur vroeger dan UTC en dezelfde tijd als in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Porto Velho is

Huidige tijd
15:42
Timezone America/Porto_Velho (-04)
Olson tijdzone ID America/Porto_Velho
Tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
  4 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Porto Velho

In Porto Velho wordt geen zomertijd gebruikt.