Huidige tijd in Campo Grande

Campo Grande

03:55
6 december 2021

Lokale tijd in Campo Grande

Het is in Campo Grande 4 uur vroeger dan UTC en 1 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Campo Grande is

Huidige tijd
03:55
Timezone America/Campo_Grande (-04)
Olson tijdzone ID America/Campo_Grande
Tijdsverschil 1 uur later dan Ashburn
  4 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Campo Grande

In Campo Grande wordt geen zomertijd gebruikt.