Huidige tijd in

Campo Grande

15:57
20 mei 2022

Lokale tijd in Campo Grande

Het is in Campo Grande 4 uur vroeger dan UTC en dezelfde tijd als in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Campo Grande is

Huidige tijd
15:57
Timezone America/Campo_Grande (-04)
Olson tijdzone ID America/Campo_Grande
Tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
  4 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Campo Grande

In Campo Grande wordt geen zomertijd gebruikt.