Huidige tijd in Bolivia

Bolivia

15:50
2 juli 2022

Lokale tijd in Bolivia

Het is in Bolivia 4 uur vroeger dan UTC en dezelfde tijd als in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Bolivia is

Huidige tijd
15:50
Timezone America/La_Paz (-04)
Olson tijdzone ID America/La_Paz
Tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
  4 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Bolivia

In Bolivia wordt geen zomertijd gebruikt.

Bolivia

Aangenomen wordt dat de oudste bewoners van Bolivia indianen zijn en dateren van ongeveer 13000 jaar voor Chr. Rond 1441 na Chr. wordt Bolivia door de Inca's bestuurd. Het tijdsverschil tussen Bolivia en UTC volgens de wereldklok is op dit moment: UTC-0400 en heeft geen zomertijd. Boliva ligt o.a. met Barbados en Aruba en Canada in de atlantische tijdzone.Bolivia is sinds lange tijd een van de armste landen van Zuid-Amerika. De invoering van een markteconomie heeft voor sommigen weliswaar veel opgeleverd, maar volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 64,6% van de bevolking onder de armoedegrens.

Belangrijke plaatsen in

heeft meerdere tijdzones, we tonen de tijd in een aantal grotere plaatsen in verschillende tijdzones in .