Huidige tijd in Bolivia

Wereld  / Bolivia

Ashburn
18:55
22 oktober 2017
Bolivia
18:55
22 oktober 2017

Lokale tijd in Bolivia

Het is in Bolivia 4 uur vroeger dan UTC en dezelfde tijd als in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Bolivia is

Huidige tijd
18:55
Timezone Bolivia Time (BOT)
Olson tijdzone ID America/La_Paz
Tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
  4 uur vroeger dan UTC

Meer over de tijd in Bolivia

Aangenomen wordt dat de oudste bewoners van Bolivia indianen zijn en dateren van ongeveer 13000 jaar voor Chr. Rond 1441 na Chr. wordt Bolivia door de Inca's bestuurd. Het tijdsverschil tussen Bolivia en UTC volgens de wereldklok is op dit moment: UTC-0400 en heeft geen zomertijd. Boliva ligt o.a. met Barbados en Aruba en Canada in de atlantische tijdzone.Bolivia is sinds lange tijd een van de armste landen van Zuid-Amerika. De invoering van een markteconomie heeft voor sommigen weliswaar veel opgeleverd, maar volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 64,6% van de bevolking onder de armoedegrens.

Wereldklok en tijdzonekaart

Wanneer je op zoek bent naar een complete tijdzonekaart of naar de wereldtijd, kijk dan eens op onze wereldklok. Hier zie je alle tijdzones in een oogopslag en kan je de tijd opzoeken op naam van de stad die je zoekt.

Kaart Bolivia