Huidige tijd in McMurdo Station

McMurdo Station

14:21
2 maart 2024

Lokale tijd in McMurdo Station

De tijd in McMurdo Station is 13 uur later dan in UTC en 18 uur later dan in Ashburn. De huidige tijdzone in McMurdo Station is New Zealand Daylight Time (NZDT). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in McMurdo Station. De zomertijd in McMurdo Station eindigt op 6 april 2024.

Meer over de tijd in McMurdo Station

Huidige tijd
14:21
Tijdzone New Zealand Daylight Time (NZDT)
Standaard tijdzone: New Zealand Standard Time (NZST)
IANA tijdzone Antarctica/McMurdo
Jouw tijdsverschil 18 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC+13
13 uur later dan UTC

Zomertijd McMurdo Station

McMurdo Station gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in McMurdo Station begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2023 23 september 2023
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2024 6 april 2024
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 28 september 2024
De klok gaat 1 uur vooruit