Huidige tijd in Erina Heights

Erina Heights

14:54
9 augustus 2020

Lokale tijd in Erina Heights

Het is in Erina Heights 10 uur later dan in UTC en 14 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Erina Heights is

Huidige tijd
14:54
Timezone Australian Eastern Standard Time (AEST)
Olson tijdzone ID Australia/Sydney
Tijdsverschil 14 uur later dan Ashburn
  10 uur later dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Erina Heights

Erina Heights gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd begint in Erina Heights en wanneer de zomertijd eindigt.

Begin zomertijd 1919 5 oktober 2019
1 uur vooruit
Einde zomertijd 2121 3 april 2021
1 uur achteruit
Begin zomertijd 2020 3 oktober 2020
1 uur vooruit