Huidige tijd in Salta

Salta

06:23
24 oktober 2020

Lokale tijd in Salta

Het is in Salta 3 uur vroeger dan UTC en 1 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Salta is

Huidige tijd
06:23
Timezone America/Argentina/Salta (-03)
Olson tijdzone ID America/Argentina/Salta
Tijdsverschil 1 uur later dan Ashburn
  3 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Salta

In Salta wordt geen zomertijd gebruikt.