Huidige tijd in Río Gallegos

Río Gallegos

05:28
24 oktober 2020

Lokale tijd in Río Gallegos

Het is in Río Gallegos 3 uur vroeger dan UTC en 1 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Río Gallegos is

Huidige tijd
05:28
Timezone America/Argentina/Rio_Gallegos (-03)
Olson tijdzone ID America/Argentina/Rio_Gallegos
Tijdsverschil 1 uur later dan Ashburn
  3 uur vroeger dan UTC

Wanneer gaat de zomertijd in in Río Gallegos

In Río Gallegos wordt geen zomertijd gebruikt.