Huidige tijd in Åland

Wereld  / Åland

Ashburn
14:15
26 januari 2020
Åland
21:15
26 januari 2020

Lokale tijd in Åland

Het is in Åland 2.0 uur later dan in UTC en 7.0 uur later dan in Ashburn. Op dit moment is er geen zomertijd van toepassing.

Meer over de tijd in Åland is

Huidige tijd
21:15
Timezone Eastern European Time (EET)
Olson tijdzone ID Europe/Mariehamn
Tijdsverschil 7.0 uur later dan Ashburn
  2.0 uur later dan UTC

Meer over de tijd in Åland

Vanwege de militair strategische ligging had Åland te lijden van de oorlogen tussen Zweden en Rusland. Tijdens de Grote Noordse Oorlog werd de eilandengroep door de Russen verwoest en werd een groot deel van de bevolking geëvacueerd. Toen Finland in 1809 compleet in Russische handen overging, werd Åland gedwongen mee te verhuizen. Na afloop van de Krimoorlog werd in de Vrede van Parijs besloten dat de eilandengroep geen militaire bedreiging meer mocht vormen en gedemilitariseerd moest wordenDe Ålandseilanden werden van Zweden uit bevolkt en fungeerden lange tijd als bruggenhoofd toen Finland deel ging uitmaken van het Zweedse rijk. Bestuurlijk werd de eilandengroep bij Finland ingedeeld, wat gevolgen zou hebben voor haar latere status. Het tijdsverschil van Aland tenopzichte van nederland is +03:00GMT, het is dus altijd 3 uur later in Åland. .

Wereldklok en tijdzonekaart

Wanneer je op zoek bent naar een complete tijdzonekaart of naar de wereldtijd, kijk dan eens op onze wereldklok. Hier zie je alle tijdzones in een oogopslag en kan je de tijd opzoeken op naam van de stad die je zoekt.

Kaart Åland