Afschaffing zomertijd waarschijnlijk niet in 2021

Gepubliceerd op 8 oktober 2020 | Last revision 26 december 2022

Op zondag 25 oktober zetten we in Europa de klok weer een uur terug. In 2019 stemde het Europees Parlement echter voor het afschaffen van de zomertijd per 28 maart 2021. Is dit dan laatste keer dat we de klok terug mogen zetten?

pexels-strassburg-european-parliament

Zo heet wordt de soep waarschijnlijk niet gegeten. De kans dat de afschaffing van de zomertijd in 2021 nog doorgaat is inmiddels zeer klein. De aanhoudende coronacrisis maakt de deadline zeer onwaarschijnlijk. De discussies in de Europese Raad zijn nog niet opgestart. Zelfs een snelle overeenkomst zal niet meer op kunnen tegen de bureaucratische molen van de Europese Unie.

Wanneer wordt de zomertijd dan wel afgeschaft?

Je kunt er beter geen timer op zetten. Voorlopig is nog niet bekend wanneer we dan wel afscheid zullen nemen van de halfjaarlijkse tijdswisseling. Wanneer de Europese Raad het onderwerp in behandeling neemt zal er waarschijnlijk als eerste een nieuwe streefdatum vastgesteld worden.

In het wetsvoorstel staat dat alle lidstaten binnen de EU zelf kunnen bepalen of ze bij de standaardtijd (wintertijd) of bij de zomertijd blijven. Landen die besluiten bij de zomertijd te blijven zouden volgens het wetsvoorstel op 28 maart 2021 voor het laatst de klok 1 uur naar voren zetten. Landen die bij de wintertijd blijven zouden de klok op 31 oktober 2021 nog een maal een uur terugzetten. Er zijn veel overwegingen om of de zomertijd of juist de wintertijd aan te houden. Denk aan handel, gezondheid en verkeersveiligheid. Het laatste woord is hier dan ook nog niet over gesproken en een snel akkoord lijkt onwaarschijnlijk.

Waarom willen we de zomertijd afschaffen?

De zomertijd is al lange tijd een onderwerp van discussie. Hoewel oorspronkelijk ingevoerd als middel om energie te besparen (meer daglicht) lijkt dit effect in praktijk klein te zijn. Aan de andere kant zijn de nadelige gezondsheidseffecten groter dan gedacht. Daarnaast wordt er een positieve impact op de handel verwacht aangezien grote handelspartners van de EU zoals Rusland, China en Turkije ook geen zomertijd gebruiken. In een openbare raadpleging van de Commissie bij 4,6 miljoen burgers blijkt 84% voorstander van afschaffing van de zomertijd.