Wanneer wordt de zomertijd afgeschaft in Europa?

Gepubliceerd op 11 april 2020 | Last revision 28 december 2022

Op 26 maart 2019 stemde het Europees Parlement voor het wetsvoorstel ter afschaffing van de zomertijd. Deze stem is een stap richting van de definitieve afschaffing hiervan. Het wetsvoorstel wil dat landen in 2021 de zomertijd voor het laatst starten. Zoals het er nu uitziet zal het nog wel wat langer duren.

pexels-eberhard-grossgasteiger-1743364_cropped

Wat is de huidige status?

Na de goedkeuring in het Europees Parlement volgen discussies in de Europese raad. Deze discussies zijn op dit moment (oktober 2020) nog niet gestart. Dit gegeven maakt het zeer onwaarschijnlijk dat het streven van het wersvoorstel om per 2021 de zomertijd af te schaffen nog gehaald wordt. Zelf al zouden de discussies nog gestart worden en op miraculeuze wijze zeer snel afgerond, dan nog is het vrijwel onmogeljik om de procedures op tijd af te ronden. Aangezien Europa haar handen vol heeft aan de Covid-19 crisis lijkt dit momenteel niet bovenaan de agenda te staan.

Wanneer wordt de zomertijd dan wel afgeschaft?

De inzet van het Europees Parlement was het verzetten van de klok in 2021 af te schaffen. Het lijkt er nog niet op dat dit besluit er op zo’n korte termijn zal komen. Op dit moment is er nog geen nieuwe datum bekend. Wanneer de discussies in de Europese Raad beginnen zal er waarschijnlijk als eerste een nieuwe datum vastgesteld worden.

Waarom beëindiging zomertijd?

In het Europees Parlement wordt al een aantal jaren de discussie gevoerd over het twee keer per jaar verzetten van de klok. Uit een rondgang langs de Europese landen blijkt dat 8 op de 10 Europeanen voorstander is van het afschaffen ervan. Er zijn verschillende redenen om zomertijd wel of niet af te schaffen

  • Energie: de voornaamste reden om zomertijd in te stellen is energiebesparing geweest. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat dit effect veel minder groot is dan destijds werd gedacht. Een en ander wel afhankelijk van de locatie.
  • Gezondheid: er is geen consensus over de gezondheidseffecten. Enerzijds wordt gezegd dat de zomertijd een positieve invloed kan hebben doordat mensen meer buitenactiviteiten kunnen ondernemen. Aan de andere kant hebben mensen tijd nodig om aan te passen na een tijdswisseling. Met name de start van de zomertijd kost sommige mensen weken aanpassing.
  • Verkeersveiligheid: Er zijn studies die laten zijn dat slaapgebrek veroorzaakt door de tijdswisselingen leidt tot meer verkeersongelukken. Het wordt echter nog niet geheel bewezen geacht aangezien het moeilijk is om oorzaak en gevolg te koppelen.

Uiteindelijk heeft het Europees Parlement dus besloten dat afschaffing van de zomertijd wenselijk is. Pas als ook de Europese Raad het hierover eens is geworden is de afschaffing een feit.

Permanente zomertijd? Of toch liever wintertijd?

Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van beëindiging zomertijd, beëindiging wintertijd of toch de klok blijven verzetten. Voor onze gezondheid lijkt het beter om de klok niet te verzetten. Permanente zomertijd is wellicht beter voor de verkeersveiligheid, maar dit zorgt ervoor dat het in de winter later in de ochtend licht wordt. De bouwsector vreest hierdoor verliezen. Kortom beide keuzes hebben winnaars en verliezers. 

Uiteindelijk zal de keuze waarschijnlijk vooral een economische worden. Nederland wil eenzelfde systeem hanteren als de omringende landen en Luxemburg en Frankrijk. Deze landen hebben nog niet besloten waar hun voorkeur naar uit gaat. Datzelfde geldt voor Nederland. Er is verder onderzoek nodig om een standpunt te bepalen.

Link: Bekijk het wetsvoorstel en de status op de website van het Europees Parlement