Wanneer wordt de zomertijd afgeschaft?

Wanneer wordt de zomertijd afgeschaft?

In het voorjaar gaat de klok een uur vooruit, het is weer zomertijd. Einde zomertijd is in de herfst, dan gaat de klok weer een uur terug. In Nederland kennen we de zomertijd al ruim veertig jaar. Dit was niet de eerste keer dat de zomertijd werd ingevoerd. In de beide Wereldoorlogen kenden we in Nederland ook een zomertijd. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende in 1946 ook einde zomertijd voor Nederland. In de jaren zeventig van de vorige eeuw brak de oliecrisis uit. Om energie te besparen voerde Nederland met een flink aantal andere landen de zomertijd weer in. Inmiddels zijn er al langere tijd discussies over afschaffen zomertijd.

Waarom beëindiging zomertijd?

In het Europees Parlement wordt al een aantal jaren de discussie gevoerd over het twee keer per jaar verzetten van de klok. Uit een rondgang langs de Europese landen blijkt dat 8 op de 10 Europeanen tegen het verzetten van de klok is. Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van beëindiging zomertijd, beëindiging wintertijd of toch de klok blijven verzetten. Voor onze gezondheid is het beter om de klok niet te verzetten. Permanente zomertijd is beter voor de verkeersveiligheid, maar dit zorgt ervoor dat het in de winter later in de ochtend licht wordt. De bouwsector vreest hierdoor verliezen. Een veel genoemd voordeel van een permanente zomertijd is de energiebesparing, maar die is niet zo groot als wordt voorgesteld. Nederland wil een zelfde systeem hanteren als de omringende landen en Luxemburg en Frankrijk. Deze landen hebben nog niet besloten waar hun voorkeur naar uit gaat. Datzelfde geldt voor Nederland. Er is verder onderzoek nodig om een standpunt te bepalen.

Hoe nu verder?

De inzet van het Europees Parlement was het verzetten van de klok in 2021 af te schaffen. Het lijkt er nog niet op dat dit besluit er op zo’n korte termijn zal komen. Men is het nog niet eens over welke tijd afgeschaft zou moeten worden en de voor- en nadelen hiervan zijn nog niet duidelijk genoeg. Het verzetten van de klok is nu een Europese regel. Alle landen in de Europese Unie verzetten de klok op de laatste zondagen van maart en oktober. Door de afschaffing van deze Europese regel, mogen landen voortaan zelf bepalen waar zij voor kiezen. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd en afschaffen zomertijd is dus nog niet in zicht. Er bestaat dus een grote kans dat je ook in 2021 je klok nog verzet.